MANIECZKI
powiat śremski


Położenie. Wieś położona 6 kilometrów na północny zachód od Śremu.

Historia. W XVIII w. wieś była własnością Jana Gliszczyńskiego następnie rodziny Kołaczkowskich. Od roku 1781 własność Józefa Wybickiego, oficera legionów włoskich i twórcy hymnu narodowego. Syn generała, Józef Ksawery, sprzedał wieś Dezyderemu Chłapowskiemu. Pod koniec XIX w. należała ona do rodziny Grodzickich, następnie do rodziny von Graeve, Broel-Platera, od 1912 r. do Zdzisława Brzeskiego, w okresie międzywojennym do rodziny Prus-Głowackich.

Budowa i wyposażenie. Dwór parterowy z 1894 roku, pokryty dachem mansardowym.

Park. Park krajobrazowy z drugiej połowy XVIII wieku. o powierzchni 4,3 hektary. W parku znajdują się 3 stawy oraz pomnik-kamień Wybickiego.

Linki "Dwory Polskie w Wielkiem Księstwie Poznańskiem" Leonarda Durczykiewicza

Literatura. "Słownik krajoznawczy Wielkopolski"


Internetowy Bank Zjęć.
Potrzebujesz zdjęć do publikacji? Kup zdjęcie w serwisie: Photomarket.pl - bank zdjęć

Strona główna